0 out of 5

90.00 kr

Ytdesinfektion (Extra)

Description

DAX Ytdesinfektion Extra är avsedd för desinfektion av släta ytor, t.ex. undersökningsbritsar, bänkar, bord etc. samt metallföremål. Effektiv mot bakterier, svampar och olika typer av virus som t.ex. Hepatit B, C och HIV.
Exempel på användningsområden för DAX Ytdesinfektion Extra är inom hälso-, sjuk- och tandvård samt hos veterinärkliniker. Produkten är även lämplig för användning inom livsmedelshantering och barnomsorg.

Gör så här
– Dränk in en torkduk med outspädd brukslösning alternativt spruta direkt på ytan.
– Bearbeta ytan upprepade gånger.
– Lämna ytan lätt fuktig och låt lufttorka.

Metallföremål
– Metallföremål skall rengöras innan desinficering.
– Lägg ner föremålet i outspätt medel och låt ligga i minst 5 minut.
– Torka av föremålet med engångspapper alternativt engångs torkduk.

Produktfakta

DAX Ytdesinfektion Extra är en färdig brukslösning som består av isopropylalkohol. Alkoholstyrkan är 45 volymprocent. DAX Ytdesinfektion Extra verkar snabbt och avdunstar utan att lämna spår efter sig på den behandlade ytan eller på metallföremålet. Tillsatsen av tensid som smutslösare gör att ytan inte behöver förbehandlas. Korrosionsinhibitor hindrar metallföremål från att rosta. Produkten har även en god upplösande effekt på t.ex. spill av blod. På särskilt känsliga ytor bör du först prova på ett undanskymt ställe.

DAX Ytdesinfektion Extra uppfyller bl.a. standarden EN 13697 och har dokumenterad effekt på bakterier som Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus och Entereoccocus hirae. Produkten har även dokumenterad effekt på höljeförsedda virus som Hepatit B, Hepatit C, HIV och andra virusfamiljer som tillhör orthomyxoviridae vilket inkluderar samtliga human och djur influensavirus som H5N1 och H1N1. DAX Ytdesinfektion Extra har även dokumenterad effekt på mycobakterier som Mycobacterium terrae och Mycobacterium avium samt vissa nakna virus som Adenovirus och Rota virus.

Microbiological information

The product has showed effect on the following organisms:
– Staphylococcus auerus
– Enterococcus hirae
– Escherichia coli
– Pseudomonas aeruginosa
– Candida albicans
– Mycobacterium avium
– Mycobacterium terrae
– Human Rota virus
– Adenovirus
– Vaccinavirus
– Bovine Viral Diarrhea (BVDV) (surrogate of HCV)

Lagring och hållbarhet

Förvaras i väl försluten originalförpackning. Hållbarhet i obruten förpackning, se datummärkning.