Kontakt

När du anmält dig till någon av våra kurser så är anmälan bindande. Anmälningsavgiften på 5 000 kr återfås ej vid återbud oavsett anledning. Resterande kursbelopp är ekonomiskt bindande med undantag för sjukdom (man måste då inkomma med läkarintyg). Villkoren är bindande och kommer till stånd när man har betalat anmälningsavgiften.